E-health bij kinderen met een angststoornis: gezamenlijk aan de slag!

Maaike Nauta, Rozemarijn Vos

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Computers en internet zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij en hebben ook hun intrek genomen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Zeker voor kinderen en jongeren, die opgroeien met allerlei digitale toepassingen en veel online zijn, ligt het voor de hand om gebruik te maken van deze mogelijkheden. Voor de behandeling van angststoornissen bij kinderen en jongeren zijn de eerste studies verschenen waaruit blijkt dat e-health een effectieve behandeling kan zijn, vooral wanneer gezinnen zelf op zoek zijn gegaan naar onlinebehandeling, bijvoorbeeld wanneer reguliere ggz niet bereikbaar of niet beschikbaar is. Er bestaan verschillende vormen
van e-healthprogramma’s voor verschillende doelgroepen. In deze bijdrage worden vier van deze programma’s voor kinderen met angststoornissen beschreven en wordt besproken hoe de rol van de behandelaar wordt ingevuld bij het begeleiden van een cd-rombehandeling, bij pure e-mailfeedback en bij blended behandeling, een mix van online- en face-to-facecontact. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen op welke manier e-health het best kan worden ingezet in de ggz om zo effectief mogelijke zorg te verlenen.

Trefwoorden: angststoornissen, kinderen, e-health, cognitieve gedragstherapie
Vertaalde titel van de bijdrageE-health for children with anxiety disorders: a joint effort!
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)47-62
TijdschriftTijdschrift Klinische Psychologie
Volume47
Nummer van het tijdschriftThemanummer: Innovatie in de geestelijke gezondheidszorg
StatusPublished - 2017

Citeer dit