E. Roy Weintraub , Stabilizing Dynamics: Constructing Economic Knowledge, Cambridge University Press, 1991

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)572-574
  Aantal pagina's3
  TijdschriftEconomist
  Volume141
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1993

  Citeer dit