Early and late complications of polyalkylimide gel (Bio-Alcamid)(R) Invited commentary

Berend Van der Lei*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)405-405
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery
Volume64
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2011

Citeer dit