EARLY AND LATE RESULTS FOLLOWING REPAIR OF PARTIAL ATRIOVENTRICULAR (AV) CANAL

T EBELS*, A EIJGELAAR, JNH VANDERHEIDE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)269-269
Aantal pagina's1
TijdschriftThoracic and cardiovascular surgeon
Volume32
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1984

Citeer dit