EARLY BUT DEFINITIVE CORRECTION OF SYMPTOMATIC COARCTATION OF THE AORTA - REPLY

RMHJ BROUWER*, T EBELS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)937-938
Aantal pagina's2
TijdschriftJOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
Volume106
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - nov.-1993

Citeer dit