Early contractor involvement in Dutch infrastructure development: initial experiences with parallel procedures for planning and procurement

S. Lenferink, E.J.M.M. Arts, T. Tillema, M. van Valkenburg, R. Nijsten

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1 - 42
Aantal pagina's42
TijdschriftInternational Journal of Public Procurement
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2012

Citeer dit