Early Determinants of Childhood Blood Pressure at the Age of 6 Years: The GECKO Drenthe and ABCD Study Birth Cohorts

Tian Xie, Fahimeh Falahi, Tabea Schmidt-Ott, Tanja G M Vrijkotte, Eva Corpeleijn, Harold Snieder*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

63 Downloads (Pure)

Zoekresultaten