Vroege ontwikkeling: Motorische ontwikkelingspatronen bij jonge kinderen met ZEVMB. Opzet en eerste resultaten

Linda Visser, Annette van der Putten, Gertruud Henrike Schalen, Bieuwe van der Meulen, Carla Vlaskamp

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Een van de problemen die bestaat bij de vragen óf, hoe en wanneer we kinderen en/of volwassenen met (Z)EVMB motorisch moeten activeren is het gebrek aan kennis over het precieze verloop van de motorische ontwikkeling. Aan de ene kant wordt verondersteld dat deze personen zich louter vertraagd ontwikkelen met een eerder bereikt plafond. Aan de andere kant wordt (ook) verondersteld dat zij zich op een andere wijze ontwikkelen. Het gebrek aan deze kennis, én onduidelijkheid over welke factoren op welke wijze hier een rol bij spelen bemoeilijkt een goed en adequate inzet van motorisch georiënteerde interventies én verdere ontwikkeling van diagnostiek op dit terrein. Recent is, in samenwerking met de Universiteit van Leuven een project gestart waarin kinderen met een (sterk vermoeden) van (Z)EVMB door de tijd heen gevolgd worden in hun motorische ontwikkeling. Omdat er ook gegevens over hun sociaal- emotionele, communicatieve en cognitieve ontwikkeling verzameld worden levert het project op termijn ook kennis op over de relatie tussen de ontwikkeling van de motoriek en andere domeinen. Binnen deze sessie wordt nader ingegaan op de opzet van het onderzoek én worden de eerste resultaten gepresenteerd.
Vertaalde titel van de bijdrageEarly development: Motor developmental patterns in young children with PIMD. Design and first results
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 22-jun-2015
EvenementFocus op kennis en onderzoek: Aftrap van Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten - Galgenwaard, Utrecht, Netherlands
Duur: 22-jun-201522-jun-2015
https://www.eventtouch.eu/Kennisplein/focus

Conference

ConferenceFocus op kennis en onderzoek
Land/RegioNetherlands
StadUtrecht
Periode22/06/201522/06/2015
Internet adres

Citeer dit