Early intravenous unfractioned heparin--also beneficial in acute lung injury?

Jorrit Jan Hofstra, Goda Choi, Marcus J Schultz, HERMES Critical Care Group

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1533-4; author reply 1534
  TijdschriftCritical Care Medicine
  Volume37
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - apr-2009

  Citeer dit