Early warning signals and critical transitions in psychopathology: challenges and recommendations

Marieke A. Helmich*, Merlijn Olthof, Tineke Oldehinkel, Marieke Wichers, Laura F. Bringmann, Arnout C. Smit

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Review articlepeer review

12 Citaten (Scopus)
80 Downloads (Pure)
Filter
Voordruk

Zoekresultaten