Easier said than done: Ukraine as part of the European Union's ring of friends

N. de Deugd*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)29-42
  Aantal pagina's12
  TijdschriftStudia Diplomatica
  Volume65
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit