Easy navigating through the forest of survivorship care

Hink Boer*, Janine Nuver, Joop D Lefrandt, Arjan W Duijzer, Sophie Bunskoek, Annette J Berendsen, Sabine Siesling, Jourik A Gietema

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)61-2
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Clinical Oncology
Volume32
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1-jan-2014

Citeer dit