Eberhard Crailsheim, The Spanish Connection: French and Flemish Merchant Networks in Seville (1570-1650)

German Jiménez Montes

  Onderzoeksoutput: Review articlepeer review

  194 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)132-133
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 22-jan-2018

  Citeer dit