EBI-arrest: een nieuwe koers: De Hoge Raad zet in EBI-arrest nieuw koers in met betrekking tot vergoeding van immateriële schade buiten fysiek en geestelijk letsel - maar waarom

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

258 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNJB 2020/763
Pagina's (van-tot)824-831
Aantal pagina's8
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume95
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 27-mrt-2020

Citeer dit