EBV Infection Empowers Human B Cells for Autoimmunity: Role of Autophagy and Relevance to Multiple Sclerosis

Elena Morandi, S. Anwar Jagessar, Bert A. 't Hart, Bruno Gran*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)
26 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'EBV Infection Empowers Human B Cells for Autoimmunity: Role of Autophagy and Relevance to Multiple Sclerosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Immunology and Microbiology

Keyphrases