ECHOCARDIOGRAPHY AND SURGERY FOR ATRIOVENTRICULAR SEPTAL-DEFECT

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)353-360
Aantal pagina's8
TijdschriftInternational Journal of Cardiology
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - dec.-1986

Citeer dit