Echoes of the Baal Cycle in a Safaito-Hismaic Inscription

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5-19
Aantal pagina's15
TijdschriftJournal of Ancient Near Eastern Religion
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit