Ecological economics and sustainable development: theory, methods and applications - van den Bergh, J.C.J.M.

H. Voogd*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  20 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)936-937
  Aantal pagina's2
  TijdschriftEnvironment and planning b-Planning & design
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - nov-1997

  Citeer dit