Ecologische voetafdruk - Betekenis en bruikbaarheid

A.P. Postma

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

3960 Downloads (Pure)

Samenvatting

In een poging om de invloed van het menselijk handelen op de aarde tot uitdrukking te brengen, introduceerden Mathis Wackernagel en William Rees in hun boek ‘Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth’ (1996) een nieuwe indicator voor duurzame groei: de ecologische voetafdruk. De ecologische voetafdruk berekent het beslag dat de consumptie van een bepaald persoon of een bepaald land legt op de beschikbare ruimte op onze planeet. De voetafdruk is in recente jaren in verschillende onderzoeken toegepast en wordt bovendien als beleidsinstrument ingezet. Dit onderzoek heeft tot doel de betekenis en de bruikbaarheid van de ecologische voetafdruk op verschillende terreinen in kaart te brengen.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's62
StatusPublished - 2000

Keywords

  • duurzaamheid
  • milieueconomie
  • economische groei
  • landschapsecologie
  • 83.33 economische fluctuaties

Citeer dit