Ecology of benthic microalgae

Friederike Gesine Engel

Onderzoeksoutput

587 Downloads (Pure)

Samenvatting

Biologische diversiteit is van fundamenteel belang voor het functioneren van ecosystemen op onze planeet. Vandaag de dag is er een mondiale biodiversiteits crisis gaande, welke een wereldwijde verstoring van ecosystemen tot gevolg heeft, maar welke verrassend genoeg niet leidt tot het verlies van soorten op een lokale schaal. In plaats daarvan veranderd de samenstelling van soorten binnen een gemeenschap van compositie. Het effect van deze veranderingen van samenstelling in vergelijking met het complete verlies van soorten is relatief weinig bestudeerd, maar de eerste experimenten laten zien dat negatieve effecten vergelijkbaar zijn tussen deze twee scenario's. Veel experimenten die de invloed van biodiversiteit op het functioneren van het ecosysteem bestuderen zijn gedaan in zeer artificiële omstandigheden, waardoor het lastig is om de resultaten te extrapoleren naar de echte wereld. In deze thesis beschrijf ik het resultaat van biodiversiteits experimenten, die een toenemende mate van realiteit nabootsen. Mijn resultaten laten zien dat een toenemende mate van realiteit in experimentele omstandigheden ervoor zorgt dat gemeenschappen anders reageren op stressoren. Daarnaast heb ik gevonden dat de initiële soortsamenstelling van cruciaal belang is om de stressreactie van een gemeenschap te bepalen en dat de connectiviteit tussen verschillende locale gemeenschappen kunnen zorgen voor het behoud van ecosysteem functionaliteit in sommige gemeenschappen, echter niet altijd, en dan met name in respons op regionale stressoren. Tot slot concludeer ik dat de verschuiving naar meer realistische ecologische experimenten essentieel is om veranderingen in de dynamiek van natuurlijke gemeenschappen te begrijpen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Eriksson, Britas Klemens, Supervisor
  • Sommer, Ulrich, Co-supervisor, Externe Persoon
  • Matthiessen, Birte, Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning8-jun.-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6299-992-3
Elektronische ISBN's978-94-034-0748-7
StatusPublished - 2018

Citeer dit