Ecology without Culture: Aesthetics for a Toxic World. By Christine L. Marran

  OnderzoeksoutputAcademic

  8 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)249-250
  Aantal pagina's2
  TijdschriftISLE
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit