Economic consequences of personality, knowledge, and intellectual virtues

Vertaalde titel van de bijdrage: Economische consequenties van persoonlijkheid, kennis, en intellectuele deugd

Marco Meyer

  Onderzoeksoutput

  284 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De hoofdvraag in dit proefschrift is of, en zo ja, in welke mate persoonlijke kenmerken economische besluitvorming beïnvloeden.
  In hoofdstuk 2 wordt op basis van veldonderzoek en een observatiestudie in de binnenlanden van Kenia onderzocht hoe persoonlijkheid economische besluitvorming beïnvloedt. Wij zien dat er een relatie is tussen bepaalde persoonlijkheidsprofielen van de boeren en hun risicobereidheid, hun investeringsbeslissingen, hun financieringsbehoeften, en de hoeveelheid formeel en informeel krediet die zij krijgen.
  In hoofdstuk 3 wordt de relatie bestudeerd tussen hypotheek-geletterdheid en het risicogehalte van hypotheken. Hiervoor hebben wij een nieuwe Hypotheek-Geletterdheid-Vragenlijst ontworpen op basis van gegevens uit Nederlandse huishoudens. De vragenlijst evalueert de domein-specifieke kennis die huishoudens hebben van hypotheken, met inbegrip van de wettelijke en fiscale consequenties van de verschillende typen hypotheken. Wij zien dat er een verband is tussen hypotheek-geletterdheid en de manier waarop huishoudens hun hypotheek-risico afdekken.
  Hoofdstuk 4 beschrijft de ontwikkeling en validatie van de Intellectuele-Deugden-Schaal (Intellectual Virtue Scale), een nieuw instrument voor het meten van intellectuele deugd. Intellectuele deugden zijn aangeleerde karakter-kenmerken die het verwerven van kennis en inzicht stimuleren. Wij ontwikkelden een 20-eenheden-schaal die vijf intellectuele deugden meet, elk onderverdeeld in vier sub-eenheden: liefde voor kennis, openheid in het verzamelen van informatie, het nauwkeurig verwerken van informatie, bedachtzaamheid in het ontwikkelen van opvattingen, en intellectuele moed.
  Hoofdstuk 5 bestudeert de relatie tussen de Intellectuele-Deugden-Schaal enerzijds en financiële kennis en doordachte financiële besluitvorming anderzijds. Wij zien dat personen met intellectuele deugden financieel geletterder zijn. Tevens zijn zij zelfbewuster wat betreft hun financiële kennis, en meer geneigd om een vergelijking te maken tussen verschillende financiële adviseurs.
  Vertaalde titel van de bijdrageEconomische consequenties van persoonlijkheid, kennis, en intellectuele deugd
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Bruin, Boudewijn, Supervisor
  • Hermes, Niels, Supervisor
  • Kramer, Marc, Co-supervisor
  Datum van toekenning17-mei-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0580-3
  Elektronische ISBN's978-94-034-0579-7
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit