Economic decline and firm bankruptcies in The Netherlands

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)504-506
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume105
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - sep.-2014

Citeer dit