Economic decline and social security benefits in The Netherlands

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)121-124
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume105
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2014

Citeer dit