Economic evaluations of non-traditional vaccinations in middle-income countries: Indonesia as a reference case

Auliya Abdurrohim Suwantika

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  2103 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Ondanks toenemende economische welvaart zijn niet-traditionele vaccines nog steeds schaars in Indonesië en zijn er nog diverse uitdagingen voor brede introductie. Dit proefschrift presenteert een raamwerk voor beoordeling van dergelijke vaccins ter ondersteuning van de besluitvorming rond introductie, met rotavirus en hepatitis A vaccins als voorbeelden. Gegeven beperkte budgetten, is dergelijke introductie sterk afhankelijk van financiële arrangementen rondom immunisatie programma’s. Nieuwe bronnen van financiering zijn noodzakelijk om deze nieuwe vaccinatieprogramma’s te kunnen bestendigen. Transparante analyse van obstakels en adequate keuzes in fanianciële planning zijn daarbij cruciale aspecten, en zouden daarbij een integraal onderdeel moeten uitmaken van de planning van de EPI en de bijbehorende management in Indonesië.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Postma, Maarten, Supervisor
  • Lestari, K., Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning27-jun.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7068-2
  Elektronische ISBN's978-90-367-7067-5
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit