Economic performance and labour productivity in Dutch regions

J. van Dijk, L. Broersma

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)99 - 118
Aantal pagina's20
TijdschriftThe Romanian Journal of Economics
Volume8
Nummer van het tijdschrift16
StatusPublished - 2006

Citeer dit