Economic Performance of Cities in the Netherlands

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

78 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)254-256
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Economic and Social Geography
Volume107
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - apr.-2016

Citeer dit