ECONOMIC PREFERENCES AND INFLATIONARY EXPECTATIONS

P WEBLEY*, R SPEARS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)359-369
Aantal pagina's11
TijdschriftJournal of Economic Psychology
Volume7
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - sep-1986

Citeer dit