Economie in de spiegel van de natuurwetenschappen: overeenkomsten, plausibele verschillen en specifieke rariteiten

Theo A.F. Kuipers

OnderzoeksoutputAcademic

78 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)182-197
Aantal pagina's16
TijdschriftKennis En Methode, vol. 15 (2), 182-197
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1991

Citeer dit