Economie van de zorg. Een relationeel perspectief op mens en dier

J.A. Harbers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)99 - 116
Aantal pagina's18
TijdschriftKrisis. Tijdschrift voor Actuele Filosofie
Volume10
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2009

Citeer dit