Economische eigendom voor de fiscale eenheid VPB: 95% waarvan?

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht Beschouwingen
Volume2015
Nummer van het tijdschrift43
StatusPublished - 13-dec-2015

Citeer dit