Economische modellen en politieke besluitvorming. Inleiding in de rationele keuzetheorie

H. de Vos

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)448 - 449
Aantal pagina's2
TijdschriftSociologische Gids
Volume5
StatusPublished - 1999

Citeer dit