‘“Edele eenvoud”, maar was er ook “stille grootheid”?’ (bespreking van tentoonstelling ‘Edele eenvoud, neo-classicisme in Nederland 1765-1800’, Haarlem 1989)

Kees van der Ploeg

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)5
  TijdschriftArchis
  Nummer van het tijdschrift10
  StatusPublished - 1989

  Citeer dit