Editorial

F. Amblard, W. Jager

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)171 - 173
TijdschriftAdvances in Complex Systems
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2008

Citeer dit