Editorial

John Ravenscroft, Saskia Damen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)77-80
Aantal pagina's4
TijdschriftBritish Journal of Visual Impairment
Volume37
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 8-mei-2019

Citeer dit