Editorial

Carolien Kroeze*, Henri C. Moll, Jillian Student

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  109 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)I-III
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of Integrative Environmental Sciences
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1-jan.-2019

  Citeer dit