Editorial

Jeroen J.H. Dekker*, Marc Depaepe, Maria Del Mar del Pozo Andrés, Frank Simon

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)723
Aantal pagina's1
TijdschriftPaedagogica Historica
Volume56
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit