Editorial

Josje van der Linden*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

26 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit boekennummer besteden we aandacht aan drie boeken van verschillende auteurs over op het eerste gezicht uiteenlopende onderwerpen. Allereerst is daar een componist en altviolist, Merlijn Twaalfhoven, die met zijn muziek mensen op een bijzondere manier samenbrengt en hierover het boek Het is aan ons. Waarom we de kunstenaar in onszelf nodig hebben om de wereld te redden heeft geschreven. Dan is er een Vlaamse hogeschoolmedewerker, Tijs Van Steenberghe, die met zijn onderzoeksgroep heeft uitgezocht hoe ervaringsdeskundigheid ingebed kan worden in organisaties in het zorgdomein. Ervaring werkt?! Ervaringskennis cocreatief inbedden in je organisatie, hebben ze hun boek genoemd. En tot slot is er een actieonderzoekster, Madelon Eelderink, die haar onderzoekservaringen beschrijft in een Handboek Participatief Actieonderzoek. Samen bouwen aan een betere wereld.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Social Intervention: Theory and Practice
Volume30
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - dec.-2021

Citeer dit