Editorial – A plea for changing directions of public sector accounting re-search in emerging economies

Chamara Kuruppu*, Pawan Adhikari, Jan van Helden

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  48 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract available
  Originele taal-2English
  Artikelnummer173
  Pagina's (van-tot)677-690
  Aantal pagina's14
  TijdschriftJournal of Accounting in Emerging Economies
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - 15-nov.-2021

  Citeer dit