Editorial: Asthma: a modifiable disease on a crossroad

Zuzana Diamant*, Maarten van den Berge, Nicola A Hanania

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftCurrent Opinion in Pulmonary Medicine
Volume26
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2020

Citeer dit