Editorial: Asthma: a modifiable disease on a crossroad

Zuzana Diamant*, Maarten van den Berge, Nicola A Hanania

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftCurrent Opinion in Pulmonary Medicine
Volume26
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan.-2020

Citeer dit