Editorial: Autonomous Health Monitoring and Assistance Systems With IoT

George Azzopardi*, Dimka Karastoyanova, Marco Aiello, Christos N. Schizas

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer611352
Aantal pagina's2
TijdschriftFrontiers in robotics and ai
Volume8
DOI's
StatusPublished - 18-mrt.-2021

Citeer dit