Editorial: Biomaterials with the regulation of reactive oxygen/nitrogen species for biomedical applications

Qihui Zhou*, Brandon W. Peterson, Yong Liu, Huihua Yuan

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer1083727
Aantal pagina's3
TijdschriftFrontiers in Bioengineering and Biotechnology
Volume10
DOI's
StatusPublished - 25-nov.-2022

Citeer dit