Editorial: Functional Imaging of Inflammation and Infection

Ismaheel O. Lawal*, Olivier Gheysens, Mike M. Sathekge, Andor W.J.M. Glaudemans

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
35 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer925635
Aantal pagina's2
TijdschriftFrontiers in Medicine
Volume9
DOI's
StatusPublished - 12-mei-2022

Citeer dit