Editorial: Functional Imaging of Inflammation and Infection

Ismaheel O. Lawal*, Olivier Gheysens, Mike M. Sathekge, Andor W.J.M. Glaudemans

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
5 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer925635
Aantal pagina's2
TijdschriftFrontiers in Medicine
Volume9
DOI's
StatusPublished - 12-mei-2022

Citeer dit