Editorial introduction: Demography of the firm and spatial dynamics

L vam Wissen*, J van Dijk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)193-197
Aantal pagina's5
TijdschriftAnnals of Regional Science
Volume38
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - jun.-2004

Citeer dit