Editorial Introduction - How Sports Can Help Economics?

Ruud H. Koning, Jan C. van Ours*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

47 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-3
Aantal pagina's3
TijdschriftEconomist-Netherlands
Volume169
Vroegere onlinedatum20-nov.-2020
DOI's
StatusPublished - 2021

Citeer dit