Editorial introduction: Putting rural stayers in the spotlight

Aileen Stockdale, Tialda Haartsen

OnderzoeksoutputAcademic

28 Citaten (Scopus)
382 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummere2124
TijdschriftPopulation, Space and Place
Volume24
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - mei-2018

Citeer dit