Editorial Introduction: Putting Virtues Into Practice. A Challenge for Business and Organizations

Joan Fontrodona*, Alejo Jose G. Sison, Boudewijn de Bruin

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)563-565
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Business Ethics
Volume113
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr-2013

Citeer dit