Editorial: new directions in hallucination research

Prabitha Urwyler, Marieke Begemann*, Vaughan Bell

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

  28 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)83-85
  Aantal pagina's3
  TijdschriftCognitive Neuropsychiatry
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift2-3
  DOI's
  StatusPublished - 2022

  Citeer dit