Editorial: Organ Fibrosis: Pathogenesis, Biomarkers and Therapeutic Targets

Henricus A.M. Mutsaers*, Rikke Nørregaard, Peter Olinga

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer793507
Aantal pagina's3
TijdschriftFrontiers in Medicine
Volume8
DOI's
StatusPublished - 5-nov-2021

Citeer dit