Editorial Reasons, argumentation and justification: DEON 2016 special issue (vol 29, pg 185, 2019)

Olivier Roy, Allard Tamminga*, Malte Willer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

96 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)185-185
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Logic and Computation
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2019

Citeer dit